Škola a ja - Virtuálne múzeum

Československý dizajn 20. storočia

Virtuálne múzeum
Prejsť na obsah
Škola
Môj pôvodný zámer, ako bývalého pedagóga, bol ukázať  na web-stránke staré učebné pomôcky, ktoré sa mi podarilo získať a zachovať (v období rokov 1965 – 1986). Mal som v úmysle ešte na mojom  predchádzajúcom (pedagogickom) pracovisku zriadiť ich výstavku – akési mini múzeum, ale vedenie nenašlo priestor (pochopenie). Vtedy totiž sa ešte Múzeum školstva a pedagogiky týmto druhom zbierok nezaoberalo, v skutočnosti ani neexistovalo (pozri história múzea).

Vzhľadom na môj široký okruh záujmov sa tento zámer dosť rozrástol, ale školskú problematiku nemôžem obísť. Zdá sa, že „Múzeum“ sa po ostatnom sťahovaní dostáva na požadovanú úroveň aj v tejto oblasti. Verím, že naša nedávno začatá spolupráca bude užitočná. Informácie z mojej dlhoročnej praxe v školstve a možno aj niektoré predmety a dokumenty obohatia nielen zbierkový fond múzea.


Staré učebné pomôcky majú svoje čaro – účelný estetický dizajn, poctivé remeselné spracovanie. Aj pre to som nevedel odolať záchrane aspoň niektorých kusov, predovšetkým spätých s mojim pôvodným pracovným zaradením učiteľa fyziky. Žiaľ školské kabinety nie sú „nafukovacie“, najmä v starších školách, a preto musia tieto krásky ustúpiť novším modernejším – efektívnejším učebným pomôckam. Našťastie som zopár krát bol pri takomto „vyraďovaní“, aj pri likvidácii školy pred jej zbúraním. Žiaľ moje „skladovacie“ priestory boli a sú obmedzené. Niektoré „krajšie“ predmety striedavo „zdobia“ aj náš bytový interiér.
Neskôr som si ale predsavzal cielene skompletizovať a prezentovať  na web-stránke aj súbor predmetov audiovizuálnej techniky zo 60-tych rokov - gramofón, magnetofón, slúchadlové súpravy, diaprojektor a ich vzájomné prepojenie s určitým stupňom automatizácie – diafón, a ďalšie prostriedky, napr. pre jazykové vyučovanie - slúchadlové súpravy, ktoré sa vo väčšej miere začali používať v školách práve v tom období.

Vtedy som bol aj aktérom a popularizátorom používania tejto techniky. Školil som učiteľov nielen zo školy, kde som pôsobil, ale aj z iných bratislavských základných a stredných škôl (akcia 1973).
Po modernizácii tejto techniky sa stará postupne vyraďovala zo škôl. Mne sa z tých čias z nej ešte zachovalo niekoľko fragmentov, samotné prístroje sa mi podarilo získať až v nedávnej dobe.

Učebné pomôcky som nielen zachraňoval (staré), ale aj aktívne tvoril, či posudzoval ich vhodnosť na zaradenie do vyučovacieho procesu, aj publikoval príspevky k metodike prezentácie niektorých z nich prostredníctvom didaktickej techniky.

Prvú pomôcku pre fyziku som vyrobil už v 8 ročníku ZŠ, v rámci akejsi súťaže tvorivosti žiakov – 1. cena (to sa mi ešte ani nesnívalo, že budem učiteľ).

Z posledných, v osemdesiatych rokoch (v rámci „elektronizácie“ */), som autorom žiackej pomôcky „Elektronická experimentálna súprava“ (EES1) pre 8. roč. ZŠ (odkaz) a spoluautorom sprievodného textu „Elektronická stavebnica“ pre 4. roč. ZŠ (odkaz).
Ďalšie pripravované stavebnice – pomôcky na polytechnickú výchovu zostali len v podobe autorských návrhov. Po zmene „štátneho usporiadania“ sa už ich nepodarilo zrealizovať (zrušili sa učebné predmety na ich využitie).

__________________________________________________________________________
*/ Šrol, M. Plnenie realizačného programu elektronizácie vo výchove a vzdelávaní na základných školách. In Pedagogika roč. 1988, č. 4, s. 397-400. Dostupné na: < https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=4160%20title= >

Mgr. Miroslav Šrol
Bratislava
Nezodpovedám za obsah a štruktúru stránok,
na ktoré odkazujem a ktoré nie sú mojim vlastníctvom.
Táto webová stránka používa len nevyhnutné
cookies
Návrat na obsah