Obraz a zvuk - Virtuálne múzeum

Československý dizajn 20. storočia

Virtuálne múzeum
Prejsť na obsah
Diafón
Diafón =
1. ozvučená diaprojekcia
2. audiovizuálna učebná pomôcka, ktorá sa skladá z diafilmu alebo súboru diapozitívov a z príslušnej magnetofónovej nahrávky
_______________________________________________________
PhDr. Miroslav Nemeček a kolektív: Stručný slovník didaktickej techniky a učebných pomôcok,
SPN Bratislava 1987,str. 25, preložil Miroslav Šrol


Diafóny v mojej zbierke na prezentáciu
Baroko - diafon
diafon - Paralely

SVETOVÝ HUDOBNÝ BAROK
diafón pre hudobnú výhovu 7. roč. ZŠ a na SŠ
Autor: Dr. Miloš Schnierer a Pavel Jurkovič
Distribúcia: Učebné pomôcky, n. p. Banská Bystrica
Magnetofónová páska - 360 m, farebný diafilm - 30 obrázkov, sprievodný text

PARALELY netradičné cesty hudobného a výtvarného umenia 20. Storočia
diafón pre hudobnú výhovu - 7. roč. ZŠ, G, ĽŠU, SPGŠ
Autori: PhDr. Raisa Posová, Oldřich Semerák
Distribúcia: Učebné pomôcky, n. p. Banská Bystrica
Magnetofónová páska, farebné diapozitívy - 30 kusov, sprievodný text
Mgr. Miroslav Šrol
Bratislava
Nezodpovedám za obsah a štruktúru stránok,
na ktoré odkazujem a ktoré nie sú mojim vlastníctvom.
Táto webová stránka používa len nevyhnutné
cookies
Návrat na obsah